Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych osób fizycznych

Wyjaśnienie powodu napisania tej informacji

W dniu 25 maja 2018 r zaczyna obowiązywać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"

Obowiązujące od 25 maja 2018 r rozporządzenie zobowiązuje do uzyskania wyraźnego zezwolenia na przetworzenie danych i dlatego poniższą informację będziecie Państwo uprzejmi zaakceptować w celu umożliwienia wykonania dostawy zamówionych towarów.

Cel zbierania danych osobowych

Państwa dane osobowe są zbierane tylko i wyłącznie w celu dostawy złożonego zamówienia oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z zamówieniem, to jest:  paragon czy faktura, przedpłata czy pobranie, opóźnienie dostawy.

Administratorem danych jest firma 

SKÓRSKA BHP - Beata Skórska z siedzibą przy ul. Wojciechowskiej 7 lok. 5, 20-704 Lublin, tel. 509 619 137, e-mail: kontakt@skorska-bhp.com.pl

Firma jest wpisana do bazy danych Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i posiada numer NIP 712-138-26-88 . Firma ma siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

W formularzu sklepu po wybraniu produktów wpisujecie Państwo imię i nazwisko, adres dostawy, e-mail i telefon. Dane te są zapisane w systemie sklepu i służą wyłącznie do realizacji dostawy.

W przypadku wystawiania faktury dane osobowe są wpisywane do programu fakturującego - nie prowadzimy fakturowania automatycznego, ponieważ obsługujemy także przedsiębiorstwa i systemy fakturujące automatycznie nie są dostosowane do takich potrzeb. 

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych w dowolnym czasie - żądanie proszę kierować pisemnie na adres e-mail kontakt@skorska-bhp.com.pl.  Dane osobowe są usuwane po upływie roku.

Przetwarzanie danych osobowych

Do danych osobowych ma dostęp osoba realizująca zamówienie, oraz firmy kurierskie realizujące dostawę ewentualnie brokerzy, z których usług korzystamy, aby obniżyć koszty transportu. Proces składania zlecenia na dostawę przesyłki jest procesem zautomatyzowanym. Dane przetwarza także firma az.pl, na której serwerze znajduje się sklep.

Po wpisaniu Państwa imienia, nazwiska, adresu dostawy i adresu mailowego na platformie firmy kurierskiej otrzymujecie Państwo informację o nadaniu i otrzymaniu przesyłki. Numer telefonu jest numerem kontaktowym dla kuriera. 

Zarówno adres e-mail jak i numer telefonu mogą być wykorzystane w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących realizacji zamówienia (jak wyżej) przez osobę realizującą zamówienie.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji korzystamy z platform zlecania przesyłek należących do firm DHL i UPS oraz platform zlecania przesyłek alpaczki.pl oraz centrumkurierskie.pl i w zakresie danych koniecznych do realizacji dostawy te firmy przetwarzają Państwa dane osobowe.

Tak duża ilość podmiotów realizujących dostawy jest związana z różnymi kosztami przesyłek oraz opłatami za usługi dodatkowe, to jest za pobranie, za dostawę produktów niebezpiecznych (łatwopalnych, w pojemnikach ciśnieniowych), za ubezpieczenie. Decyzja o wyborze firmy kurierskiej jest podejmowana przez osobę realizującą zamówienie według jej najlepszej wiedzy.

Poza wymienionymi danymi osobowymi nie przetwarzamy żadnych innych danych oraz nie wykorzystujemy zebranych danych osobowych do mailingu (wysyłanie ofert), nie kontaktujemy się z nabywcą w czasie późniejszym w celu zachęcenia do następnych zakupów. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do żadnych podmiotów krajowych i zagranicznych poza wymienionymi firmami kurierskimi i brokerami oraz dostawcą usługi hostingu (serwer). Państwa dane nie są sprzedawane do żadnych podmiotów krajowych i zagranicznych. Nie prowadzimy żadnych działań związanych z profilowaniem.

Wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych nie wiąże się z niczym poza realizacją zamówienia złożonego w sklepie internetowym http://www.sezam24.eu

 

 

 

Sprzęt Ratownictwa Medycznego
Biżuteria na którą Cię stać © 2019